Thomas Benagli con Steve Weinberger alla PowerHouse Gym Bev Francis, New York

Motivation e LifestyleThomas BenagliBodybuilding2014Allenamenti